Home » O MVGM » Certyfikacja

Certyfikacja

MVGM aktywnie współpracuje z liderami rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz organizacjami branżowymi, co ma na celu konsekwentne budowanie atrakcyjności polskiego sektora real estate oraz zwiększanie jego innowacyjności:

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH)

PRCH to wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu i usług.

PropTech Foundation

PropTech Foundtion organizacja branżowa, która koncentruje się na cyfrowej transformacji nieruchomości komercyjnych, która jest zorientowana na człowieka. Fundacja wykorzystuje najnowocześniejsze technologie oraz współpracuje z wiodącymi przedstawicielami branży rela estate w Polsce.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

PINK reprezentuje deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków, a także promować dobre standardy działania rynku nieruchomości, dbać o wizerunek branży oraz współpracować z innymi organizacjami z sektora real estate.