Home » O MVGM » Podstawowe wartości MVGM

Podstawowe wartości MVGM

MVGM dysponuje silnym i entuzjastycznym zespołem – najcenniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie, którzy sprawiają, że nasza firma odnosi sukcesy. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym nasi pracownicy mogą znaleźć zadowolenie w swojej karierze i dzielić się nim ze swoimi kolegami, klientami i wszystkimi naszymi interesariuszami. Ten sposób pracy odzwierciedla się w naszych podstawowych wartościach.

  • Zobowiązany
  • Zorientowane na wynik
  • Innowacyjny
  • Jakość

Zaangażowanie na rzecz ludzi i społeczeństwa

MVGM szanuje ludzi i społeczeństwo jako całość. Zaangażowanie i uczciwość mają pierwszorzędne znaczenie dla zespołu MVGM. Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju talentów. MVGM uznaje znaczenie bycia odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, przyczyniającym się do stabilności społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, na przykład poprzez daleko idącą cyfryzację i korzystanie z zielonej floty. MVGM zarządza również nieruchomościami zgodnie z celami ekologicznymi klientów. Sponsorujemy również różne inicjatywy społeczne i sportowe.

Zorientowane na wyniki dla klienta i pracownika

Ambicją MVGM są zadowoleni klienci oraz zaangażowani i zmotywowani pracownicy. Rozumiemy zmieniające się potrzeby i życzenia naszych klientów i reagujemy elastycznie i fachowo. Regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji zarówno dla klientów, jak i pracowników i zawsze dążymy do jak najwyższego możliwego do osiągnięcia wyniku. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat stale zmieniających się przepisów i regulacji prawnych, MVGM oferuje proaktywne podejście i przekuwanie teorii w praktykę, co skutkuje optymalnymi zwrotami dla klientów.

Kreatywna innowacyjność

MVGM zachęca pracowników, aby z entuzjazmem śledzili rozwój rynku, w tym na przykład rozwój technologiczny. Rozumiemy potrzebę innowacji i kierujemy się nią. Myślimy nieszablonowo i widzimy możliwości na stale zmieniających się rynkach. To do nas należy zidentyfikowanie możliwości dla naszej działalności biznesowej, we współpracy z osobami trzecimi i dla klientów, oraz przekształcenie ich w innowacyjne koncepcje biznesowe i optymalizację poprzez dalszą cyfryzację.

Jakość usług

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera rynku w zakresie jakości i tworzenia wartości dodanej dla naszych klientów i interesariuszy. Jesteśmy indywidualnie i zbiorowo zaangażowani w osiąganie jak najlepszych wyników dla naszych klientów. MVGM gwarantuje jakość swoich usług, między innymi poprzez członkostwo, partnerstwo i certyfikację ze strony i przez różne renomowane instytucje. Na przykład:

  • certyfikat ISAE 3402 typ II
  • członkostwo w stowarzyszeniu branżowym VGM NL
  • certyfikowane przez SKW zarządzanie VvE oraz zespół ds
  • wyceny certyfkowany przez RICS