Home » O MVGM » Polityka zgodności

Polityka zgodności

Chcemy być proaktywną i dynamiczną organizacją oraz działać zawsze w sposób uczciwy i przejrzysty jako dostawca usług i pracodawca. Przełożyliśmy to na nasze podstawowe wartości oraz członkostwo, partnerstwo i certyfikaty różnych renomowanych instytucji.

Nasza polityka zgodności opiera się na następujących zasadach:

  • Przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów i regulacji prawnych.
  • Robimy to, czego się od nas oczekuje.
  • Rozpatrujemy skargi z największą starannością.
  • Chcemy chronić pracowników, którzy podejrzewają zaistnienie nadużyć.

Więcej informacji (wersja holenderska)

Przeczytaj nasz Kodeks Etyki Biznesowej MVGM tutaj

Przeczytaj naszą procedurę rozpatrywania skarg MVGM tutaj 

Przeczytaj nasz program ochrony zgłaszających nadużycia MVGM tutaj

Czy masz pytanie dotyczące zgodności?

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Martijn Kerckhoff, Inspektor ds. zgodności i ochrony danych MVGM.

MVGM Holding B.V.
Dział ds. zgodności
W.J.M. (Martijn) Kerckhoff
Inspektor ds. zgodności i inspektor ochrony danych
E: compliance@mvgm.nl
T: +31 88 4324027