Home » O MVGM » Polityka zgodności

Polityka zgodności

MVGM jest proaktywną i dynamicznie rozwijającą się organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby działania firmy zarówno jako pracodawcy, jak i usługodawcy były etyczne i przejrzyste.

Polityka zgodności MVGM opiera się na następujących zasadach:

  • Przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji prawnych,
  • Rozpatrujemy skargi z największą starannością,
  • Chronimy pracowników przed możliwością zaistnienia nadużyć poprzez wewnętrzne procedury zgodności.

Więcej informacji

Przeczytaj nasz Kodeks Etyki Biznesowej MVGM tutaj

Przeczytaj naszą procedurę rozpatrywania skarg MVGM tutaj 

Przeczytaj nasz program ochrony zgłaszających nadużycia MVGM tutaj

Czy masz pytanie dotyczące zgodności?

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Mierzwicką, Compliance & Operations Director.

Agnieszka Mierzwicka
Compliance & Operations Director
MVGM Property Management Poland Sp. z o.o.
E: a.mierzwicka@mvgm.com
T: +48 668 279 713