Home » O MVGM » Polityka zgodności

Polityka zgodności

MVGM jest proaktywną i dynamicznie rozwijającą się organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby działania firmy zarówno jako pracodawcy, jak i usługodawcy były etyczne i przejrzyste.

Polityka zgodności MVGM opiera się na następujących zasadach:

  • Przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji prawnych,
  • Rozpatrujemy skargi z największą starannością,
  • Chronimy pracowników przed możliwością zaistnienia nadużyć poprzez wewnętrzne procedury zgodności.

Więcej informacji

Przeczytaj nasz Kodeks Etyki Biznesowej MVGM tutaj (NL)

Przeczytaj naszą procedurę rozpatrywania skarg MVGM tutaj (NL) 

Przeczytaj nasz program ochrony zgłaszających nadużycia MVGM tutaj (PL)

Czy masz pytanie dotyczące zgodności?

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:

Maciej Kaczmarski
E: iod.pl@mvgm.com
T: +48 720 890 444