Home » O MVGM » Wartości MVGM

Nasze wartości

Największym kapitałem MVGM jest mocny i pełen zaangażowania zespół, który stoi u źródła naszych sukcesów. Priorytetem firmy jest kreowanie przyjaznego i oferującego szeroki wachlarz możliwości rozwoju środowiska pracy, które przekłada się na satysfakcję zawodową naszych specjalistów. Odzwierciedleniem tego podejścia są podstawowe wartości MVGM:

  • Zaangażowanie społeczne,
  • Zorientowanie na wynik,
  • Innowacyjność,
  • Wysoka jakość usług

Zaangażowanie społeczne

Z dużym szacunkiem i uwagą podchodzimy do kwestii społecznych, a zaangażowanie w ten obszar, jak również etyka biznesowa mają dla nas kluczowe znaczenie. Naszym pracownikom oferujemy różnorodne możliwość rozwoju ich talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Dużą wagę przykładamy również do ochrony środowiska, między innymi wdrażając rozwiązania służące cyfryzacji biznesu oraz wykorzystując tzw. zieloną flotę. Ponadto,  zarządzając nieruchomościami opieramy się na polityce zrównoważonego rozwoju naszych klientów. Oprócz tego jesteśmy partnerem różnych inicjatyw społecznych i sportowych.

Zorientowanie na wynik

Zadowolenie klientów oraz motywacja i zaangażowanie ze strony pracowników to nasze główne priorytety. Dlatego z uwagą śledzimy najnowsze trendy oraz proaktywnie reagujemy na potrzeby naszych klientów. Regularne badania satysfakcji zarówno wśród klientów, jak i pracowników dają nam możliwość sprawnego działania, dążenia do osiągnięcia najwyższego poziomu świadczonych usług i idących za tym satysfakcjonujących wyników. Nasza dogłębna znajomość w zakresie dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych pozwala nam szybko odpowiadać na napotkane wyzwania, a także wykorzystywać wiedzę w praktyce, co przekłada się na zyski naszych klientów.

Innowacyjność

Naszych pracowników zachęcamy do śledzenia zmian i nowinek na rynku nieruchomości, w tym najnowszych trendów technologicznych. Rozumiemy potrzebę innowacji i kierujemy się nią w swoich działaniach. Nasze myślenie wykracza poza schematy, dzięki czemu jesteśmy w stanie identyfikować możliwości rozwoju zarówno firmy, jak i klientów, oraz przekształcać je w innowacyjne koncepcje biznesowe, bazujące na rozwiązaniach technologicznych.

Wysoka jakość usług

Wszystkie nasze wartości są ukierunkowanie na wysoką jakość świadczonych usług. Indywidualnie i jako zespół jesteśmy zaangażowani w osiąganie najlepszych wyników. Nasz profesjonalizm potwierdzają liczne certyfikaty i członkostwa w renomowanych instytucjach, przykładem jest certyfikacja ISAE 3402 typ II.