Home » O MVGM » Wartości MVGM

Wartości MVGM

Największym kapitałem MVGM jest silny i entuzjastyczny zespół, będący podstawą odnoszonych sukcesów. Firma jest zaangażowana w tworzenie rozwojowego i przyjaznego środowiska pracy, czego odzwierciedleniem są podstawowe wartości:

  • Zaangażowanie społeczne,
  • Zorientowanie na wynik,
  • Innowacyjność,
  • Wysoka jakość usług

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne i etyka biznesowa mają kluczowe znaczenie dla MVGM. Jako firma odpowiedzialna społecznie MVGM stara się zrównoważyć środowisko pracy zachowując zasady work-life balance.  W ramach inicajtyw społecznych pracownicy maja możliwość korzystania z programu rozwoju talentów. Firma przykłada dużą wagę do ochrony środowiska, między innymi poprzez daleko idącą cyfryzację i wykorzystanie zielonej floty. Ponadto w ramach świadczonych usług firma przykłada dużą wagę do ekologii i zrównowazonego rozwoju w nieruchomościach. MVGM jest także partnerem różnych inicjatyw społecznych i sportowych.

Zorientowanie na wynik

Zadowoleni klienci oraz zmotywowani i zaangażowani pracownicy to najważniejszy cel działalności MVGM.  Firma reaguje na zmieniające się trendy, potrzeby i życzenia klientów. Regularne badania satysfakcji zarówno wśród klientów i pracowników dają możliwość sprawnego działania i dążenia do osiągnięcia najwyższego poziomu świadczonych usług oraz idących za tym wyników.

Innowacyjność

MVGM rozumie szeroko pojętą potrzebę innowacji i kieruje się nią w swoich działaniach. Pracownicy śledzą zmieniające się trendy i rozwój rynku, dzięki czemu do codziennych obowiązków stale wprowadzane są udogodnienia i usprawnienia. Do zadań MVGM należy zidentyfikowanie możliwości rozwoju zarówno firmy, jak i klientów oraz przekształcenie ich w innowacyjne koncepcje biznesowe.

Wysoka jakość usług

Wszystkie wartości MVGM są ukierunkowanie na świadczenie wysokiej jakości usług. Firma dąży do pozycji lidera poprzez indywidualne i zbiorowe zaangażowanie w osiąganie jak najlepszych wyników. Członkostwo w branżowych stowarzyszeniach oraz zdobyte certyfikaty i nagrody potwierdzają wysoką jakość usług na przykład poprzez MVGM certyfikat ISAE 3402 typ II.