Home » Zarządzanie nieruchomościami » MVGM Rachunkowość Spółki

MVGM Rachunkowość Spółki

Nasi eksperci świadczą kompleksowe usług rachunkowe, które przekładają się na wyższą efektywność finansową nieruchomości. Wszystkie procesy są prowadzone w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy finansowe.

Nasze usługi

  • Roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z lokalną polityką rachunkowości
  • Wsparcie przy kontrolach i postępowaniach podatkowych
  • Sprawozdawczość dla inwestorów – bilans, RZiS, zadłużenia i wierzytelności, dodatkowe analizy
  • Sprawozdawczość statutowa – NBP, GUS, inne wymagane przez prawo polskie
  • Ewidencje podatkowe (np. Rejestr VAT, podatek od środków trwałych)
  • Wyliczenia podatków (VAT, CIT, minimalny podatek od przychodów z budynków, PCC, WTH), miesięczne/kwartalne/roczne deklaracje podatkowe (VAT, JPK, CIT, PCC, IFT, ORDU)

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych usługach, prosimy o kontakt z naszym zespołem.