Home » Zarządzanie nieruchomościami » MVGM Usługi Finansowe

MVGM Usługi Finansowe

Nasi eksperci świadczą kompleksowe usług finansowe, które optymalizują koszty funkcjonowania nieruchomości. Wszystkie procesy są prowadzone w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości.

Nasze usługi

  • Fakturowanie najemców i zarządzanie umowami najmu
  • Pobieranie opłat za czynsz i koszty eksploatacyjne
  • Zarządzanie przychodami i kosztami/płatnościami
  • Zarządzanie kosztami wspólnymi
  • Kontrola depozytów najemców i gwarancji bankowych
  • Raportowanie w ujęciu miesięcznym i rocznym
  • Budżetowanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych usługach, prosimy o kontakt z naszym zespołem.