Home » Zarządzanie nieruchomościami » MVGM Zarządzanie Techniczne i Projektowe

MVGM Zarządzanie Techniczne i Projektowe

Nasz zespół w Polsce oferuje kompleksowe usługi techniczne, od nadzoru nad bezpieczeństwem budowlanym po zarządzanie pracą dostawców. Eksperci MVGM zapewniają, że wszystkie procedury i działania podejmowane w budynku są zgodne z najnowszymi certyfikatami jakości, wymaganiami odpowiednich instytucji publicznych i normami rynkowymi.

Nasze usługi

  • Organizowanie przetargów oraz przygotowywanie rekomendacji wyboru dostawcy mając na uwadze cenę i jakość usług
  • Nadzór i kontrola jakości prac firm usługowych
  • Regularne przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń oraz instalacji w budynku
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • Zarządzanie wszystkimi pracami remontowymi w nieruchomości
  • Rekomendowanie działań mających na celu modernizację stanu technicznego nieruchomości
  • Dbałość o sprawne przeprowadzanie przeglądów oraz wdrażanie uwag i zaleceń określonych w protokołach
  • Monitorowanie systemów technicznych, w szczególności systemów przeciwpożarowych i alarmowych
  • Współpraca z przedstawicielami najemców i realizacja prac wykończeniowych w lokalach najemców

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych usługach, prosimy o kontakt z naszym zespołem.